Γενική

ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 1. Εκπαιδευτική Νομοθεσία (ΠΙ, 2008)
 2. Δημόσια Διοίκηση και Στελέχη Εκπαίδευσης (ΠΙ, 2008)
 3. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (ΠΙ, 2008)
 4. Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ν. 1566 /1985)
 5. Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων (ΠΔ 79 / 2017)
 6. Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων (ΥA 1340  του 2002, Καθηκοντολόγιο)
 7. Ωράριο εκπαιδευτικών (Ν. 2517 ΦΕΚ 160 της 11/8/1997)
 8. Εγκύκλιος
 9. Οδηγίες για κάλυψη λειτουργικών αναγκών (9/9/2013)
 10. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (15/10/2014)
 11. Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων (Απαλλαγή από Θρησκευτικά) (23/01/2015)
 12. Αναμόρφωση Ωρολόγιων Προγραμμάτων (14/10/2013)
 13. Καθήκοντα ειδικοτήτων κοινοφελούς εργασίας (18/11/2013)
 14. Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (19/08/2014)
 15. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (26/04/2016)
 16. Διευκρινίσεις για εγγραφή στο Ολοήμερο (03/06/2016)
 17. Παράλληλη Στήριξη – Συνεκπαίδευση Μαθητών (03/06/2016)
 18. Ενέργειες προγραμματισμού εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-18 (08/05/2017)
 19. Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων 2017-18 (31/08/2017)
 20. N. 4547/2018: Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. (12/06/2018)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 1. Βασικοί άξονες για τον Προγραμματισμό της Σχολικής Μονάδας
 2. Για την οργάνωση του γραφείου του Διευθυντή επισκεφτείτε τον Stratari (Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα)
 3. Προγραμματισμός Διδακτέας Ύλης του Δημήτρη Κόντογλου: Κατεβάζετε το λογισμικό της τάξης σας, το ενεργοποιείτε, συμπληρώνετε τις μέρες που διδάσκετε το μάθημα και σας δείχνει που περίπου πρέπει να βρίσκεστε στο τέλος κάθε τριμήνου ή σήμερα.
 4. Για πιο λεπτομερή Προγραμματισμό Διδακτέας Ύλης επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του κ. Δημητρακάκη Κωνσταντίνου

ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

 1. Φ.10/610/118443/Γ1/14-10-2011
 2. Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011
 3. Φ.10/480/121119/Γ1/29-9-2010
 4. Υ.Α. Φ.10/84/Γ1/480/6-7-2001 (ΦΕΚ 863Β)

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 1. Φ12/342/35602/Γ1/09-05-2005
 2. Φ12/428/8524/Γ1/18-08-2003
 3. Καλή πρακτική για Κατ’ Οίκον Εργασίες Οι Κατ’ Οίκον Εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο είναι αποδεκτές όταν πληρούνται 4 προϋποθέσεις: α) να μπορούν να συμπληρωθούν από τα ίδια τα παιδιά, β) να έχει γίνει παρόμοια δουλειά στο σχολείο, γ) να αφορούν γνώση που σχετίζεται με την καθημερινότητα και δ) να απαιτούνται 30′ για τη συμπλήρωσή τους εφόσον πρόκειται για μαθητές Α’ και Β’ τάξης. Για κάθε μεγαλύτερη τάξη ο χρόνος αυξάνεται κατά 10′.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΠΣ) & ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΝΙΑΙΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΕΠΠΣ) της ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 1. ΦΕΚ 303Β/13-03-2003 και ΦΕΚ 304Β/13-03-2003 της Ελλάδας
 2. Η Φιλοσοφία των ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ (Παρουσίαση)
 3. ΑΠΣ – ΔΕΠΠΣ & Νέα Προγράμματα Σπουδών (ΝΠΣ) της Ελλάδας
 4. Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Κύπρου
 5. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Βασικής Εκπαίδευσης της Φιλανδίας

2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΑΡΟΡΑΜΜΑΤΑ και ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

 1. Παροράμματα βιβλίων Δημοτικού Σχολείου
 2. Αναδιάρθρωση διδακτέας ύλης Ε’ και ΣΤ’ Τάξης (2010)
 3. Αναδιάρθρωση, εξορθολογισμός και διαχείριση της διδακτέας ύλης στα Μαθηματικά και τα Φυσικά της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης της Ιστορίας για τη ΣΤ΄ Δημοτικού (171850/Γ1/22-6-2014).
 4.  Αναδιάρθρωση, εξορθολογισμός και διαχείριση της διδακτέας ύλης στη Γλώσσα, στα Μαθηματικά, στις Φυσικές Επιστήμες (Φυσικά, Γεωγραφία, Μελέτη του Περιβάλλοντος), στις Κοινωνικές Επιστήμες (Ιστορία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή) και στην Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή) (22/09/2016)

Για περισσότερα μπορείτε να απευθύνεστε στη σελίδα του Υπουργείου πατώντας ΕΔΩ