ΕΑΕΠ

Τα Σχολεία με ΕΑΕΠ ενσωματώθηκαν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών (ΦΕΚ 1324/11-5-2016) και επειδή αρκετά στοιχεία του προγράμματός τους γενικεύτηκαν (ΤΠΕ, Αγγλική στις πρώτες τάξεις) η σελίδα αυτή παραμένει για ενημερωτικούς λόγους.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΣΑΝΤΑ

     Ακόμη,

ΓΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

 

ΓΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ