Εκπαιδευτικού

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

  • Επιμόρφωση και Αξιολόγηση στο χώρο της Εκπαίδευσης (ΠΙ, 2008)
  • Ευρωπαϊκή Ένωση: Πολιτικές στην Εκπαίδευση (ΠΙ, 2008)