Ιστορία

ΓΕΝΙΚΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ε’ 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

  • Πατήστε ΕΔΩ και επιλέξτε τάξη και μάθημα για να δείτε τα εμπλουτισμένα βιβλία

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

______________________________________________________________

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ’

Το υλικό που συνοδεύει το βιβλίο Ιστορίας της ΣΤ? τάξης δημιουργήθηκε από ομάδα Δασκάλων στα πλαίσια μιας περιοδικής επιμόρφωσης για τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες.

Ο σκοπός του υλικού είναι διττός. Από τη μία αποσκοπεί να βοηθήσει τα παιδιά που έχουν δυσκολίες στην Ανάγνωση και από την άλλη, να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων  από δραστηριότητες (εργασίες) διαβαθμισμένης δυσκολίας, από όπου ο/η κάθε Δάσκαλος, -α θα μπορεί να δανείζεται, να τροποποιεί και να χρησιμοποιεί όσες εργασίες θεωρεί χρήσιμες για τους μαθητές.

Ειδικότερα, κάθε παιδί θα μπορεί να ακροάται το κείμενο ή ένα μέρος του, όσες φορές θέλει ενεργοποιώντας (κλικ) το σύνδεσμο του αντίστοιχου Κεφαλαίου. Ο/Η Δάσκαλος, -α θα μπορεί να επιλέξει στόχους και Δραστηριότητες ανάλογες με τα ενδιαφέροντα και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, στα πλαίσια της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας. Επιπλέον Δάσκαλοι και Μαθητές θα έχουν στη διάθεσή τους μια Παρουσίαση και μία Περίληψη με τα σημαντικότερα σημεία του κάθε Κεφαλαίου. Οι περισσότερες από τις Παρουσιάσεις παραπέμπουν σε αντίστοιχο υλικό του 8ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας.

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες είναι ενδεικτικές και θέλουν να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένους στόχους. Στο μέλλον μπορεί να εμπλουτίζονται και από εργασίες άλλων συναδέλφων.

Για να χρησιμοποιήσετε το υλικό θα χρειαστεί πρώτα να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας ένα εκτελέσιμο αρχείο πατώντας στο εξώφυλλο του βιβλίου. Αφού ενεργοποιήσετε αυτό το αρχείο, πατήσετε (κλικ) σε οποιοδήποτε Κεφάλαιο για να το δείτε/ακούσετε ή πατήστε στις Δραστηριότητες ή στην Παρουσίαση ή στην Περίληψη για να τις κατεβάσετε στο υπολογιστή σας.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ομάδα των επιμορφούμενων καθώς και τους κ.κ. Ισαακίδη Ισαακ και Πέτρου Στέφανο, γιατί χωρίς τη βοήθειά τους δε θα ήταν δυνατή η διάθεση αυτού του υλικού, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα αποβεί χρήσιμο στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Προτείνεται η χρήση του φυλλομετρητή Internet Explorer

 istoria

 

______________________________________________________________

 

ΙΣΤΟΡΙΑ Ε’ απο το 17o Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

man-reading-book3

 

ΙΣΤΟΡΙΑ Δ’ απο το 17o Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

man-reading-book2

 

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ απο το 17o Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

man-reading-book1