Ολιγοθέσια

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  1. Για 1/θ, 2/θ και 3/θ: ΦΕΚ 1800/24-05-2017
  2. Για 4/θ και 5/θ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΦΕΚ 1324/2016 (26/04/2016)
  3. Ωρολόγιο πρόγραμμα και ωράριο εργασίας (ΦΕΚ 43/2000)

ΦΟΡΜΕΣ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ