Πολυθέσια

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  1. Για 6/θ και μεγαλύτερα: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΦΕΚ 1324/2016 (26/04/2016)

ΦΟΡΜΕΣ ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

  • Αλβανόπουλου Γιώργου 6/ΘΕΣΙΟΥ.
  • Για μεγαλύτερα σχολεία βλέπετε παρακάτω. Όλα επιδέχονται διορθώσεις στο λογότυπο.
  • Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις φόρμες του κ. Κλουβάτου
  • Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις φόρμες του κ. Κυριαζίδη Στράτου στο Stratari
  • Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις φόρμες του κ. Κελεσίδη Βαγγέλη για 6/ΘΕΣΙΟ ΚΑΙ 12/ΘΕΣΙΟ