Αγαπητέ επισκέπτη,

Σκοπός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, είναι η παροχή γενικής παιδείας στα παιδιά σχολικής ηλικίας. Συνεπώς στόχος της εκπαίδευσης δεν είναι η μετάλλαξη των παιδιών σε μικρούς επιστήμονες, αλλά η συμβολή της στη δημιουργία ατόμων που θα συνεργάζονται για το κοινό καλό σε ένα πλαίσιο αρχών που θα προάγουν την ισονομία και τον αλληλοσεβασμό μέσα από ένα πλέγμα ανθρώπινων σχέσεων. Στα πλαίσια αυτά, πρωταρχικός σκοπός μας είναι να έρχονται τα παιδιά στο σχολείο με χαρά.

Είναι γνωστό ότι στις μέρες μας ο κόσμος αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς.  Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πώς θα έχει διαμορφωθεί μετά από είκοσι χρόνια, όταν οι σημερινοί μαθητές μας θα βγουν στην αγορά εργασίας. Το σχολείο αν θέλει να προετοιμάσει τα παιδιά για τις μελλοντικές συνθήκες, τότε δεν πρέπει να εμμένει στην απομνημόνευση γνώσεων που πιθανόν αύριο θα είναι παρωχημένες, αλλά να επενδύσει στην ανάπτυξη της φαντασίας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται να κατανοήσουμε όλοι (πολιτική ηγεσία, γονείς, εκπαιδευτικοί, παιδιά) ότι απαιτείται στροφή σε εκπαιδευτικές πρακτικές οι οποίες θα είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και θα προωθούν την αξία του κάθε ατόμου μέσα από την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης (Ken Robinson).

Καλή πλοήγηση!

Με τιμή

Αλβανόπουλος Γιώργος

Σχολικός Σύμβουλος.

________________________________________________________________________

logo_SCH_02

schgrdigital school1edutve-yliko2

kpe_logo     bookbook

boudouri     isocrates