Διδακτικά Σενάρια

Στην ιστοσελίδα του ΠΙ της Κύπρου μπορείτε να κατεβάσετε και να δείτε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για κάθε μάθημα με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.

  • Για να επισκεφτείτε τη σελίδα πατήστε ΕΔΩ.
  • Για να κατεβάσετε ένα μικρό δείγμα Γεωγραφίας πατήστε ΕΔΩ.

Υλικό για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πληροφορικής

  • Για να το κατεβάσετε πατήστε ΕΔΩ.

Εδώ θα αναρτώνται διδακτικά σενάρια ή διδακτικές παρεμβάσεις συναδέλφων που υλοποιούνται με τη βοήθεια των ΤΠΕ.

Α’ και Β’ Τάξης

Γ’ και Δ’ Τάξης

 

Ε’ και ΣΤ’ Τάξης