Για να μεταβείτε στην νέα ιστοσελίδα της  Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας-Θράκης κάντε κλικ ΕΔΩ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Pomelo)

POwer of Voice MELOdy and Diversity
(project n.: 2019-2-IT03-KA205-013960)

Pomelo είναι το ακρωνύμιο των λέξεων POwer of Voice (Δύναμη της φωνής), MELOdy (Μελωδία) και Diversity (Διαφορετικότητα).

«Σε έναν κόσμο διαφορετικότητας, όπου συχνά οι αξίες συγκρούονται, η μουσική ξεπερνά τα γλωσσικά εμπόδια και ενώνει ανθρώπους με αρκετά διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Έτσι, μέσω της μουσικής, όλοι οι άνθρωποι μπορούν να συγκεντρωθούν και να φτιάξουν έναν κόσμο αρμονικό» - Kofi Annan

Το σχέδιο Erasmus+ “POMELO” με κωδικό: 2018-2-IT03-KA205-013960, είναι η απάντηση στην ανάγκη ύπαρξης αποτελεσματικών πρακτικών ενσωμάτωσης, προκειμένου να δοθεί τόσο στους πρόσφυγες, όσο και στους ντόπιους νέους, ίση φωνή και ευκαιρία για να αναπτυχθούν μαζί μέσω αμοιβαίας πολυπολιτισμικής ενίσχυσης

Η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μαζί με την Ιταλία, την Πολωνία, την Κύπρο και την Τσεχία ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο:
– τη βελτίωση των εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων για την ομάδα στόχο (νεολαία και κοινωνικοί φορείς/οργανισμοί νεολαίας/εθελοντές/εκπαιδευτές που εργάζονται με ντόπιους και μετανάστες νέους), μέσω ειδικών και λεπτομερών υλικών, ικανών να διερευνήσουν τις επιπτώσεις της μουσικής στην κοινωνική συνοχή και στην εκμάθηση γλωσσών, ιδίως μέσω της δημιουργίας στίχων και τραγουδιών
– την ενίσχυση και τη διάδοση της γνώσης σχετικά με το βασικό θέμα του σχεδίου των οργανώσεων νεολαίας και του προσωπικού που εργάζεται με μετανάστες και ντόπιους νέους και ασχολείται με την ένταξη των μεταναστών, που συμμετέχουν στο σχέδιο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Με χρήση του mouse: Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
Με χρήση του πληκτρολογίου: Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο (+) για Μεγέθυνση ή το πλήκτρο Ctrl και (-) για σμίκρυνση.