ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ

H Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας-Θράκης έχουν αναπτύξει από καιρό μια εποικοδομητική συνεργασία, με σκοπό τη συγκέντρωση υλικού και την ανάπτυξη παιδαγωγικών μεθόδων για τη διδασκαλία του μαθήματος της Τοπικής Ιστορίας στα σχολεία της Α/μιας και Β/μιας Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας συγκροτήθηκαν κατ’ αρχάς μια Οργανωτική και εν συνεχεία μια Επιστημονική Επιτροπή, αρμοδιότητα της οποίας ήταν η δημιουργία ηλεκτρονικού τόμου με θέμα την Τοπική Ιστορία της Θράκης. Για το σκοπό αυτό απεστάλη σε όλα τα μέλη ΔΕΠ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στην εκπαιδευτική κοινότητα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε άλλους φορείς πρόσκληση για την υποβολή επιστημονικών εργασιών. Υποβλήθηκε μεγάλος αριθμός εργασιών από τις οποίες τελικά επελέγησαν προς δημοσίευση 18, που καλύπτουν σημαντικό εύρος της τοπικής Ιστορίας...