Για να μεταβείτε στην νέα ιστοσελίδα της  Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας-Θράκης κάντε κλικ ΕΔΩ

Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

Περισσότερα...

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009803 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020

Περισσότερα...

Πρόσληψη και τοποθέτηση - διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2017-2018 στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009808, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020

Περισσότερα...

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2017- 2018 στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2017-18» με Κωδικό ΟΠΣ 5009803 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020

Περισσότερα...

2Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Οι θέσεις τοποθέτησης των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ

2Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  08-09-2017

Ανακοινώνεται ότι για τους αναπληρωτές που εμπεριέχονται στους πίνακες της 1ης ανακοίνωσης ισχύουν τα εξής:

ü  Μόνο οι αναπληρωτές των κλάδων ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ21-26 Λογοθεραπευτών που θα εργασθούν σε ΚΕΔΔΥ της ΑΜΘ: Την Δευτέρα 11/09/2017 και ώρα 8:30 να προσέλθουν στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ. (Κομοτηνή, Τέρμα Σισμανόγλου), προκειμένου να υπογράψουν την σύμβαση και το πρακτικό ανάληψης υπηρεσίας.

ü  Οι υπόλοιποι αναπληρωτές των κλάδων ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ21-26 Λογοθεραπευτών που θα εργασθούν σε ΣΜΕΑΕ και ΣΔΕΥ :

Την Τρίτη 12/09/2017 αφού έχουν επικοινωνήσει πρώτα με τις αντίστοιχες διευθύνσεις Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης (σχετικά με την αναγγελία πρόσληψης στο σύστημα Εργάνη)να προσέλθουν στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ. (Κομοτηνή, Τέρμα Σισμανόγλου), προκειμένου να υπογράψουν την σύμβαση και το πρακτικό ανάληψης υπηρεσίας.

ü  Οι αναπληρωτές των κλάδων ΠΕ25 Σχ. Νοσηλευτών, ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών: Την Τετάρτη 13/09/2017 αφού έχουν επικοινωνήσει πρώτα με τις αντίστοιχες διευθύνσεις Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης (σχετικά με την αναγγελία πρόσληψης στο σύστημα Εργάνη)να προσέλθουν στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ. (Κομοτηνή, Τέρμα Σισμανόγλου), προκειμένου να υπογράψουν την σύμβαση και το πρακτικό ανάληψης υπηρεσίας.

ü  Οι αναπληρωτές Ε.Β.Π.: Την Πέμπτη 14/09/2017 αφού έχουν επικοινωνήσει πρώτα με τις αντίστοιχες διευθύνσεις Αθμιας και Βθμιας εκπαίδευσης (σχετικά με την αναγγελία πρόσληψης στο σύστημα Εργάνη)να προσέλθουν στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ. (Κομοτηνή, Τέρμα Σισμανόγλου), προκειμένου να υπογράψουν την σύμβαση και το πρακτικό ανάληψης υπηρεσίας.

Περισσότερα...

1Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- Οι θέσεις τοποθέτησης των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ

 Ανακοινώνεται ότι μετά τις δηλώσεις προτιμήσεων οι θέσεις τοποθέτησης των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ στη Περιφερειακή Διεύθυνση Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης ΑΜΘ διαμορφώνονται όπως το συνημμένο αρχείο: βλέπε εδώ

 

Ακολουθεί 2η ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας για τον κάθε κλάδο χωριστά

Περισσότερα...

Ανακοίνωση με θέμα: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΕΠ - ΕΒΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια της από 06/09/2017 ανακοίνωσης της υπηρεσίας μας, σας ενημερώνου ότι:

Οι αναπληρωτές που κλήθηκαν να καταθέσουν δήλωση προτίμησης θα πρέπει, να προετοιμάσουν και να έχουν στην κατοχή τους, τα απαιτούμενα για την πρόσληψή τους δικαιολογητικά, όπως παρατίθενται παρακάτω:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Δικαιολογητικά που αποτελούν τυπικά προσόντα για την πρόσληψη
  • Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)
  • Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα (αν υπάρχει – σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ)
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
  • Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Συλλόγου/Ένωσης του κλάδου (όπου απαιτείται)
  • Βεβαίωση Παιδαγωγικής Επάρκειας (αν υπάρχει/απαιτείται)
 2. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
 3. Ταυτότητα
 4. Τραπεζικός Λογαριασμός μόνο Εθνικής Τράπεζας
 5. Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
 6. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ
 7. Πιστοποιητικό Στρατολογίας
 8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης).
 9. Ιατρικές Γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου του τελευταίου διμήνου, ότι μπορείτε να ασκείτε τα καθήκοντά σας. Γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία καθώς επίσης και από ιδιώτες γιατρούς. Σε περίπτωση που οι αναπληρωτές προσκομίσουν γνωματεύσεις από δημόσιο νοσοκομείο, γίνονται δεκτά τα φωτοαντίγραφα αυτών, ενώ στις γνωματεύσεις από ιδιώτες γιατρούς, απαιτούνται τα πρωτότυπα έγγραφα.
  (ΠΡΟΣΟΧΗ: Πιστοποιητικά Υγειονομικών Επιτροπών δεν γίνονται δεκτά, ακόμα και αν εξακολουθούν να είναι σε ισχύ). Κάνουμε γνωστό ότι χωρίς τις Ιατρικές Γνωματεύσεις  ή αποδεικτικό καθορισμένου ραντεβού σε Δημόσιο Νοσοκομείο, οι υποψήφιοι αναπληρωτές δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η υποβολή όλων των δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική. Η διαδικασία της πρόσληψης ολοκληρώνεται μόνο μετά την προσκόμιση αυτών. Για όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά διενεργείται έλεγχος γνησιότητας.

Σημειώνεται ότι όσοι αναπληρωτές έχουν στην κατοχή τους βεβαίωση διενέργειας ελέγχου γνησιότητας, να την προσκομίσουν.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι βάσει του Ν.4354/2015 πρέπει να κάνετε αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας και αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων προκειμένου να γίνει η κατάταξή σας σε μισθολογικό κλιμάκιο. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη είναι τα εξής:

α) Τα σχετικά ένσημα και φωτοτυπία αυτών (τα πρωτότυπα ένσημα επιστρέφονται στην/στον ενδιαφερόμενη/νο) ή βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα που αποδεικνύουν ότι για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο προσφέρθηκε η προϋπηρεσία ήταν ασφαλισμένος/η.

β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι για την εν λόγω προϋπηρεσία δεν έλαβε σύνταξη, αποζημίωση ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης.

γ) Τις αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης.

δ) Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησης όπου να προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια:
Η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν, η σχέση εργασίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), το υποχρεωτικό πλήρες ωράριο (σε περίπτωση εργασίας με μειωμένο ωράριο), η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

ε) Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης στην οποία θα αναφέρεται η νομική μορφή του φορέα απασχόλησης, καθώς και εάν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Παραγράφου 1 του Άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.

Για προϋπηρεσίες που έχουν προσφερθεί σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν απαιτείται προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης, καθώς υπάγονται στη περίπτωση (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 4354/2015.

Παρακαλούμε να παρακολουθείτε καθημερινά την ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Αν. Μακεδονίας - Θράκης για ανακοινώσεις και έκτακτη ενημέρωση.

Περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΕΒΠ - ΕΕΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δήλωση προτίμησης Υποψηφίων Αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ΑΜΘ

Α) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ (κλάδων: ΠΕ21-26, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30) και ΕΒΠ (κλάδου ΔΕ01)

Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ε.Ε.Π. (κλάδων: ΠΕ21-26, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30) και Ε.Β.Π. (κλάδου ΔΕ01) σε Σχολικές Μονάδες γενικής εκπαίδευσης – ΚΕΔΔΥ – ΣΜΕΑΕ – ΣΔΕΥ.

Καλούνται οι υποψήφιοι του συνημμένου πίνακα ΕΕΠ (κλάδων: ΠΕ21-26, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30) και ΕΒΠ (κλάδου ΔΕ01):

1. Να συμπληρώσουν στην επισυναπτόμενη “ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ” α) τα προσωπικά τους στοιχεία και β) να δηλώσουν με σειρά προτίμησής τους τις σχολικές μονάδες-ΚΕΔΔΥ-ΣΜΕΑΕ- ΣΔΕΥ της Περιφερειακής Ενότητας (Νομός) στην οποία θα εργασθούν, βάση του πίνακα και να την υπογράψουν.

2. Να καταθέσουν τη δήλωση προτίμησης από σήμερα Τετάρτη 06/09/2017 έως και την Παρασκευή 08/09/2017 στις 10:00 π.μ. με έναν και μόνο από τους παρακάτω τρόπους:

α) ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Τέρμα Σισμάνογλου Κομοτηνή από 09.00 έως 14.00.

β) με fax στον αριθμό 25310-83555

γ) με email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αφού «σκανάρουν» την δήλωσή τους ώστε να φαίνεται η υπογραφή τους,

Η περαιτέρω ενημέρωση των υποψηφίων για την διαδικασία της πρόσληψης (δηλαδή την αναγγελία πρόσληψης στις αρμόδιες Δ/νσεις Εκπ/σης και την υπογραφή σύμβασης στην ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης) θα γίνει μόνο μέσω ανακοίνωσης στην παρούσα ιστοσελίδα.

Β) ΑΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Σε περίπτωση ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΣΜΕΑΕ, ΣΔΕΥ και ΚΕΔΔΥ αρμοδιότητας της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης παρακαλείσθε να συμπληρώσετε και να καταθέσετε Υπεύθυνη Δήλωση άρνησης πρόσληψης (συνημμένο αρχείο «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_άρνησης πρόσληψης») από σήμερα Τετάρτη 06/09/2017 έως και την Παρασκευή 08/09/2017 και ώρα 10:00:

α) ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στα γραφεία της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

β) με fax στον αριθμό 25310-83555

Κομοτηνή 06-09-2017

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Συνημμένα:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΒΠ.xls

ΘΕΣΕΙΣ ΕΕΠ ΠΕ 23 ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ.xls

ΘΕΣΕΙΣ ΕΕΠ ΠΕ 28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ.xls

ΘΕΣΕΙΣ ΕΕΠ ΠΕ 29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ.xls

ΘΕΣΕΙΣ ΕΕΠ ΠΕ 30 ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.xls

ΘΕΣΕΙΣ ΕΕΠ ΠΕ21-26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΛΟΓΟΥ.xls

ΘΕΣΕΙΣ ΕΕΠ ΠΕ25 ΣΧ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ.xls

 

 

 

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ21-26 Θεραπευτών του λόγου, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών, ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας - Θράκης, για το σχολικό έτος 2017-2018
 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΒΠ κλ. ΔΕ01
 3. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 – 2018 Α.Μ.Θ.
 4. Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών -ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) καθώς και οι πίνακες απορριπτέων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της υπ’ αρ. 65475/Δ3/20-04-2017 Πρόσκλησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΦΕΚ 1369/τ.Β΄/21-04-2017) και της υπ’αρ. 66929/Δ3/24-4-2017 (ΦΕΚ 1431/τ.Β/26-4-2017).
 5. Τροποποίηση Πρόσκλησης υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Με χρήση του mouse: Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
Με χρήση του πληκτρολογίου: Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο (+) για Μεγέθυνση ή το πλήκτρο Ctrl και (-) για σμίκρυνση.