Για να μεταβείτε στην νέα ιστοσελίδα της  Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας-Θράκης κάντε κλικ ΕΔΩ

Υποψήφιοι Ιεροδιδάσκαλοι στις Μουφτείες της Θράκης

Πίνακας με τα Ονόματα των Υποψηφίων Ιεροδιδασκάλων για τις Μουφτείες Ξάνθης, Κομοτηνής και Διδυμοτείχου, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πληρούν τους όρους του Νόμου(ΦΕΚ 1183/ τ.Β/ 15-05-2013) και της προκήρυξης (ΚΥΑ 65484/Α3/15-5-2013).

Περισσότερα...

Χορήγηση – Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (για υποτρόφους του Ι.Κ.Υ )

Χορήγηση – Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (για υποτρόφους του Ι.Κ.Υ ) για το σχολικό έτος 2013-2014 - Χορήγηση – Ανανέωση αδειών χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών

Περισσότερα...

Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Σας γνωρίζουμε ότι η αριθμ. 92892/Δ4/11-07-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων», έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1760/τΒ΄/19-07-2013 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Διαύγεια με τον ΑΔΑ: ΒΛ459-ΥΒΦ.

Περισσότερα...

Ενημέρωση γυμνασίων όλης της χώρας για την εφαρμογή προγράμματος ECOMOBILITY- Οικολογική μετακίνηση

Σας ενημερώνουμε ότι την επόμενη σχολική χρονιά 2013-2014 θα πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα "ECOMOBILITY -

Οικολογική Μετακίνηση", το οποίο διοργανώνει η μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα αστική εταιρία ECOCITY.

Περισσότερα...

Δράση εκπαίδευσης εκπαιδευτικών πληροφορικής μέσω της υπηρεσίας TRAINING.SCH.GR του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης Α8 : "Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης" της πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ προβλέπεται η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πληροφορικής σε αντικείμενα που αφορούν στην υποστήριξη των υποδομών ΤΠΕ του Σχολείου.

Περισσότερα

Για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Με χρήση του mouse: Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
Με χρήση του πληκτρολογίου: Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο (+) για Μεγέθυνση ή το πλήκτρο Ctrl και (-) για σμίκρυνση.