Για να μεταβείτε στην νέα ιστοσελίδα της  Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας-Θράκης κάντε κλικ ΕΔΩ

Πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια.

Πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια από 24 Αυγούστου 2013 - 28 Αυγούστου 2013 και από 28 Αυγούστου 2013 - 1 Σεπτεμβρίου 2013 στις εγκαταστάσεις του CERN στη Γενεύη. Τα σεμινάρια οργανώνονται από το Τμήμα Εκπαίδευσης του CERN σε συνεργασία με το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Αιγάλεω.

Περισσότερα...

Χρόνος απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η με αριθμ. 81504/Δ2/19-07-2011 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 4ΑΜΔ9-4ΛΖ) «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 1811 τ.Β΄/11-08-2011), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 21410/Δ2/29-02-2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΗ9-ΣΕ2) Υ.Α. (ΦΕΚ 549 τ.Β΄/02-03-2012) και ισχύει.

Περισσότερα...

Λειτουργικά κενά Μουσικού Σχολείου Θερίσου

Περισσότερα...

Καταστάσεις Μισθοδοσίας

Σας ενημερώνουμε ότι οι μηνιαίες καταστάσεις μισθοδοσίας των μόνιμων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων που μισθοδοτούνται από την Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας-Θράκης είναι διαθέσιμες από διεύθυνση:http://www.pdeamth.gr/misthodosia-online/

Για την προβολή των καταστάσεων απαιτείται ο αριθμός μητρώου και το  Α.Φ.Μ. του εκπαιδευτικού.

Όσοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά τη διαδικασία προβολής της μισθοδοτικής κατάστασης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 25310 83533 

 

Για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Με χρήση του mouse: Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
Με χρήση του πληκτρολογίου: Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο (+) για Μεγέθυνση ή το πλήκτρο Ctrl και (-) για σμίκρυνση.