Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για τη στελέχωση σχολ. λεωφορείων σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής.

Ανακοίνωση προς τους υποψήφιους οδηγούς και συνοδούς σχολικών λεωφορείων Η ημερομηνία έναρξης υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών και η ημερομηνία λήξης θα ανακοινωθεί με δελτίο τύπου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ