ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΕΠ-ΕΒΠ

Υπενθυμίζεται ότι για τους υποψήφιους που δεν έχουν κάνει εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ δεν θα είναι εφικτή η καταχώριση των στοιχείων τους στο ΟΠΣΥΔ.

Η εγγραφή είναι αυστηρά προσωπική και γίνεται με κωδικούς taxisnet

 

 

ΕΕΠ-ΕΒΠ μη εγγεγραμμένοι.xlsx