ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ2/2018/ΣΥΝΟΔΩΝ ΔΕ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΣΟΧ2/2018/ΣΥΝΟΔΩΝ ΔΕ


Μετά την Απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) η οποία αφορά στον αυτεπάγγελτο και κατ΄ ένσταση έλεγχο των πινάκων κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων της Προκήρυξη ΣΟΧ2/2018

Ειδικότητα : ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

Ειδικότητα : ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ