ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ21-26, ΠΕ23 ΚΥΡΙΟΣ Α΄, ΠΕ23 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ Β΄, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) ΔΕ1 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 – 2017 ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ