1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Φερών Έβρου

Φέρες Έβρου
ΔΔΕ Έβρου
Ημερήσιο Γυμνάσιο
1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Φερών Έβρου
Όχι
6
28 km
30 m
ΙΣΗΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
Ζηβοπούλου 2 ΤΚ:68500 Φέρες Έβρου
2555022269
2555022269