1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Δικαίων Έβρου

Δίκαια Έβρου
ΔΔΕ Έβρου
Ημερήσιο Γυμνάσιο
1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Δικαίων Έβρου
Ναι
10
152 km
57 m
ΣΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Δίκαια ΤΚ:68007 Δίκαια Έβρου
2556031586
2556031586