Ημερήσιο Γυμνάσιο Νέου Σιδηροχωρίου Ροδόπης

Νέο Σιδηροχώρι Ροδόπης
ΔΔΕ Ροδόπης
Ημερήσιο Γυμνάσιο
Ημερήσιο Γυμνάσιο Νέου Σιδηροχωρίου Ροδόπης
Όχι
7
18 km
18 m
Βεκίνης Βασίλειος
Νέο Σιδηροχώρι ΤΚ 69100 Νέο Σιδηροχώρι Ροδόπης
2531051247
2531089001