2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Κομοτηνής Ροδόπης

Κομοτηνή Ροδόπης
ΔΔΕ Ροδόπης
Ημερήσιο Γυμνάσιο
2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Κομοτηνής Ροδόπης
Όχι
5
0 km
30 m
Σιμιτόπουλος Δημήτριος
Γιάννη Ρίτσου ΤΚ:69100 Κομοτηνή Ροδόπης
2531023263
2531030010