2ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής Ροδόπης

Κομοτηνή Ροδόπης
ΔΔΕ Ροδόπης
Ημερήσιο Γενικό Λύκειο
2ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής Ροδόπης
Όχι
5
0 km
30 m
Τρυπίδης Κων/νος
Γρατιανουπόλεως 1 ΤΚ:69100 Κομοτηνή Ροδόπης
2531022748
2531072225