Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας

Γρεβενών-Καστοριάς-Κοζάνης-Φλώρινας
Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας
Μαρδίρης Θοδωρής
Μακρυγιάννη 22 T.K. 50100 Κοζάνη
2461021351
2461021259