Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. Ιονίων Νήσων

Κέρκυρας-Λευκάδας-Ζακύνθου-Κεφαλλονιάς
Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. & Δ.Ε. Ιονίων Νήσων
Αγγελόπουλος Πέτρος
Αλυκές Ποταμού Κέρκυρα Τ.Κ.49100
2661082194 (-5)
2661048135