ΠΕ Ξάνθη

2014-2015
Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας-Θράκης
Ξάνθης
Μάρκου Αναστάσιος
Διοικητήριο Ξάνθης (5ος Όροφος) Τ.Κ. 67100
2541350386
2541069509
9