2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Χρυσούπολης Καβάλας

Χρυσούπολη Καβάλας
ΔΔΕ Καβάλας
Ημερήσιο Γυμνάσιο
2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Χρυσούπολης Καβάλας
Όχι
3
28
23
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Θράκης 10 Τ.Κ 64200
2591024967
2591024967