Μειονοτικό Σχολείο Αμαξάδων Ροδόπης

Αμαξάδες Ροδόπης
Περιφερειακή Ενότητα ΠΕ Ροδόπης
Δημοτικό
Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο
Μειονοτικό Σχολείο Αμαξάδων Ροδόπης
4/θέσιο
Όχι
Όχι
5
Κομοτηνή 34 km
45 m
Μεμέτ Εμίν Νιχάτ
Αμαξάδες ΤΚ:69200 Αμαξάδες Ροδόπης
2534031041
2534031041