Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ροδήτης Ροδόπης

Ροδίτης Ροδόπης
ΔΠΕ Ροδόπης
Δημοτικό
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ροδήτης Ροδόπης
6/θέσιο
Όχι
Ναι
Όχι
3
0 km
30 m
ΙΩΒ ΜΙΧΑΗΛ
Ροδίτης ΤΚ: 69100 Ροδίτης Ροδόπης
2531025862
2531025862