4ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής Ροδόπης

Κομοτηνή Ροδόπης
ΔΠΕ Ροδόπης
Δημοτικό
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο
4ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής Ροδόπης
12/θέσιο
Ναι
Ναι
Όχι
2
0 km
30 m
Πουρνάρας Ιωάννης
Χαρ. Βαμβάκα 30 ΤΚ: 69100 Κομοτηνή Ροδόπης
2531023036
2531023036