Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νέας Καλλίστης Ροδόπης

Νέα Καλλίστη Ροδόπης
ΔΠΕ Ροδόπης
Δημοτικό
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νέας Καλλίστης Ροδόπης
3/θέσιο
Όχι
Ναι
Όχι
4
22 km
20 m
Ζιώγα Ασημούλα
Νέα Καλλίστη ΤΚ:69100 Νέα Καλλίστη Ροδόπης
2535021259
2535021259