Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αιγείρου Ροδόπης

Αιγείρος Ροδόπης
ΔΠΕ Ροδόπης
Δημοτικό
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αιγείρου Ροδόπης
6/θέσιο
Όχι
Ναι
Όχι
3
12 km
20 m
Αναστασιάδης Θεοδόσιος
Αίγειρος ΤΚ: 69100 Αίγειρος Ροδόπης
2531082002
2531082002