7ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής Ροδόπης

Κομοτηνή Ροδόπης
ΔΠΕ Ροδόπης
Δημοτικό
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο
7ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής Ροδόπης
8/θέσιο
Όχι
Ναι
Όχι
2
0 km
30 m
Τράκα Αικατερίνη
Γρηγορίου Μαρασλή 21 ΤΚ: 69100 Κομοτηνή Ροδόπης
2531022688
2531022688