Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ποταμιάς Θάσου Καβάλας

Ποταμιά Θάσου Καβάλας
ΔΠΕ Καβάλας
Νηπιαγωγείο
Ολοήμερο Νηπιαγωγείο
Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ποταμιάς Θάσου Καβάλας
2/θέσιο
Όχι
Ναι
Ναι
5
45 km
129 m
Ξανθοπούλου Βασιλική
Ποταμιά ΤΚ:64004 Θάσος Καβάλας
2593061240
2593061240