Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ποταμιάς Θάσου Καβάλας

Ποταμιά Θάσου Καβάλας
ΔΠΕ Καβάλας
Δημοτικό
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ποταμιάς Θάσου Καβάλας
6/θέσιο
Όχι
Ναι
Ναι
5
45 km
129 m
Γεμεντζόπολυλος Λυσίμαχος
Ποταμιά ΤΚ:64004 Ποταμιά Θάσου Καβάλας
2593061314
2593061314