3η Διακρατική Συνάντηση των υπευθύνων του προγράμματος Erasmus+, "Πολυπολιτισμικά Σχολεία"

Multicultural Schools
Enhancing Cultural and Linguistic Treasure of Europe through Teachers
3rd Transnational Meeting – Bilbao, Spain
25th – 26th October 2016

Υλοποιήθηκε με επιτυχία στο Bilbao της Ισπανίας η 3η Διακρατική Συνάντηση των υπευθύνων του προγράμματος Erasmus+, "Πολυπολιτισμικά Σχολεία".

Στόχοι της συνάντησης ήταν :
- η αξιολόγηση της προόδου των αποτελεσμάτων του προγράμματος
- η προετοιμασία της έκθεσης/ αναφοράς για την πρόοδο των εργασιών του προγράμματος
- η διάδοση και η εξασφάλιση της ποιότητας των έργων του προγράμματος καθώς και η επίβλεψη των διοικητικών εργασιών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αλλά και που πρόκειται να υλοποιηθούν μέχρι την επόμενη συνάντηση
- ο σχεδιασμός των δράσεων για τους επόμενους μήνες
- επίλυση των προβλημάτων/θεμάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος
Συμμετέχουσες χώρες : Πολωνία, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο και Ελλάδα.