2η Διακρατική Συνάντηση ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+/POMELO στην Κομοτηνή

Από τις 3 έως 4 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε,  στην Κομοτηνή, η 2η Διακρατική Συνάντηση των εταίρων για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+/POMELO (Power of Voice, Melody and Diversity). Μία ομάδα 7 ατόμων, που αποτελούν τους αντιπροσώπους των χωρών – εταίρων του σχεδίου (PRISM και PMF από την Ιταλία, MUS-E από την Κύπρο, PELICAN από την Τσέχικη Δημοκρατία και SAN από την Πολωνία), φιλοξενήθηκαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Το πρόγραμμα της συνάντησης περιλάμβανε οργανωτικά αλλά και οικονομικά θέματα του σχεδίου, όπως η αξιολόγηση της προόδου των αποτελεσμάτων του προγράμματος,  η διάδοση και η εξασφάλιση της ποιότητας του σχεδίου, η επίβλεψη των διοικητικών εργασιών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αλλά και που πρόκειται να υλοποιηθούν μέχρι την επόμενη συνάντηση, ο σχεδιασμός των δράσεων για τους επόμενους μήνες και η επίλυση των προβλημάτων/θεμάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου. Ο κάθε εταίρος συνέβαλε μέσω ανταλλαγής εμπειριών, δραστηριοτήτων και μεθοδολογιών, προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη λύση για τη βελτίωση της ένταξης των νέων και μεταναστών σε ένα διαφορετικό κοινωνικό περιβάλλον, μέσω της μουσικής.

 

Επίσης, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έδωσε στους εταίρους την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον συνδυασμό δυτικών και ανατολικών πολιτισμικών στοιχείων της καθημερινής ζωής της Κομοτηνής, μέσω πολιτιστικών επισκέψεων και συνδιαλέξεων. Η τοπική ζωντανή μουσική και οι χοροί συνέβαλαν στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των εταίρων και έδωσαν ένα νέο αέρα στις δραστηριότητες του POMELO.