Ενίσχυση του πολιτισμικού και γλωσσικού θησαυρού της Ευρώπης μέσω των δασκάλων
(project n.: 2015-1-PL01-KA201-016963)

 

"Language Education and Speech Therapy for People with Special Education Needs" (LET'S) 
(project n.: 2016-1-RO01-KA202-024644)

 

School Without Walls (SWW)
ΠΔΕ ΑΜΘ -ΚΠΕ Μαρώνειας
(project n.: 2016-1-TR01-KA201-034306)

 

Για να μεταβείτε στην νέα ιστοσελίδα της  Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας-Θράκης κάντε κλικ ΕΔΩ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LETS

 

«Γλωσσική διδασκαλία και Λογοθεραπεία για άτομα με Ειδικές Ανάγκες»
« Language Education and Speech Therapy for People with Special Education Needs».


Το πρόγραμμα “ Γλωσσική διδασκαλία και Λογοθεραπεία για άτομα με Ειδικές Ανάγκες ” είναι σχέδιο του Erasmus +/ ΚΑ2. Συντονιστής του σχεδίου, διάρκειας 24 μηνών (από τον Σεπτέμβριο 2016 έως και τον Αύγουστο 2018) είναι η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Acosiata Suntem Diferiti / ΡΟΥΜΑΝΙΑ η οποία παρέχει θεραπευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και συμμετέχουν :

ΕΛΛΑΔΑ- Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΟΥΓΓΑΡΙΑ- Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium

ΙΤΑΛΙΑ - Progetto Crecere. Coop. Soc

Τα άτομα με διαφορετικά προβλήματα λόγου και ομιλίας έχουν ειδικές εκπαιδευτικές και θεραπευτικές ανάγκες για να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες.
Προκειμένου να εξασφαλιστούν ποιοτικές εκπαιδευτικές και θεραπευτικές υπηρεσίες στα άτομα αυτά , είναι απαραίτητο οι υπηρεσίες που θα τους παρέχονται να προέρχονται από ειδικούς με υψηλό επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης. Σήμερα δεν μπορούμε να μιλάμε για υψηλά πρότυπα ανάπτυξης των επαγγελματικών δεξιοτήτων χωρίς διαμόρφωση, συνεχή λήψη έγκυρων και επικαιροποιημένων πληροφοριών για τις νέες καινοτόμες στρατηγικές διάγνωσης, εκπαίδευσης και θεραπείας. Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, οι εκπαιδευτικοί και οι εμπειρογνώμονες που εργάζονται στον τομέα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης χρειάζονται συνεχή θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, ευέλικτη σκέψη, ικανότητα επεξεργασίας και εφαρμογή καινοτόμων, εξατομικευμένων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική-θεραπευτική-αποκαταστατική διαδικασία.
Το σχέδιο απευθύνεται σε ειδικούς στον τομέα της γλωσσικής εκπαίδευσης και της λογοθεραπείας των παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές ειδικούς σε εκπαιδευτικές και θεραπευτικές υπηρεσίες ατόμων με προβλήματα λόγου και ομιλίας).


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ είναι η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που εργάζονται με παιδιά με ειδικές ανάγκες στον τομέα της λογοθεραπείας, της γλωσσικής εκπαίδευσης καθώς και της ευρύτερης αύξησης της ποιότητας των εκπαιδευτικών και θεραπευτικών υπηρεσιών για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Οι ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ είναι:

  • Η ανάπτυξη νέων ικανοτήτων και δεξιοτήτων για τη προσέγγιση καινοτόμων προγραμμάτων παρέμβασης μέσω της μεταφοράς μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την εργασία με παιδιά με διαφορετικά είδη αναπηρίας σε διαφορετικούς οργανισμούς σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.
  • Η ανάπτυξη ικανότητας παροχής ποιοτικών υπηρεσιών σε μια ευρύτερη ομάδα ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των οργανισμών στους οποίους ανήκουν.
  • Η ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων στη χρήση των Η/Υ του εκπαιδευτικού προσωπικού που εργάζονται με παιδιά με ειδικές ανάγκες.
  • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση διαφορετικών εργαλείων και μέσων όπως tablet, smartphone, new softwares, serious games και η αποτελεσματική ενσωμάτωση τους στο εκπαιδευτικό και θεραπευτικό πρόγραμμα των παιδιών με προβλήματα λόγου και ομιλίας.
  • Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε μία εκπαιδευτική κοινότητα για να μοιραστούν εμπειρίες και απόψεις

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις δράσεις μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος και το facebook 

Για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Με χρήση του mouse: Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
Με χρήση του πληκτρολογίου: Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο (+) για Μεγέθυνση ή το πλήκτρο Ctrl και (-) για σμίκρυνση.