Ανασυγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης