Ανασυγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης