Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση Προϊσταμένου Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης