ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α΄ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤ.2014-2015