Παιδιά από χώρους φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών στα σχολεία