Ανάκληση/Διακοπή απόσπασης Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γενικών ειδικοτήτων και κλάδου ΠΕ16 μουσικής σε Μουσικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2014 - 2015