Προσωρινοί πίνακες υποψηφίων προς απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο εξωτερικό.