ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών