ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΛ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020