ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ2/2018/ΣΥΝΟΔΩΝ ΔΕ

Ειδικότητα : ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

Ειδικότητα : ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ