Συγκρότηση του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π και των Π.Υ.Σ.Π.Ε.-Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΑΜΘ με θητεία 2019-2020