Πρόσληψη 107 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων, 62 κλάδου ΠΕ03-Μαθηματικών και 15 κλάδου ΠΕ04.01 –Φυσικών ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2013-2014