«Προγραμματισμός υλοποίησης μαθημάτων κολύμβησης σχ. έτους 2014-15» και ¨προϋποθέσεις υλοποίησης¨

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των μαθημάτων κολύμβησης στους τρείς νομούς της Θράκης για το σχολικό έτος 2013-14.  Συνολικά 530 μαθητές-τριες  συμμετείχαν στα μαθήματα,  που υλοποιήθηκαν από 16 σχολικές μονάδες  της Θράκης, για πρώτη φορά οργανωμένα και συντονισμένα από τη Σχολική Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής Θράκης κ. Κωνσταντινίδου Ξανθή.
Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ξάνθης, στο Νέο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης, στο Πανεπιστημιακό κολυμβητήριο Κομοτηνής και στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ορεστιάδας, ενώ αξιοποιήθηκαν και εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες-προπονητές από τα ΤΕΦΑΑ και τους τοπικούς συλλόγους. Η προσπάθεια αγκαλιάστηκε από την Περιφερειακή Δ/νση εκπαίδευση ΑΜΘ και έτυχε ευρύτερης αποδοχής από την εκπαιδευτική κοινότητα και τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά κυρίως από τους ίδιους τους μαθητές-τριες που συμμετείχαν με ενθουσιασμό.
Για την προβολή και διάχυση της δράσης οργανώθηκαν κατά την διάρκεια της χρονιάς, τρία σεμινάρια σε Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και Κομοτηνή. Για την υλοποίηση των μαθημάτων, που αποτελούν μέρος του Αναλυτικού Προγράμματος Φυσικής Αγωγής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 304/13−3−2003 τ.Β΄ , ενώ οι προϋποθέσεις υλοποίησης  αναφέρονται στο  ΦΕΚ 1139/28-7-2010.
Η θετική ανταπόκριση που υπήρξε  κατά το τρέχον σχολικό έτος 2013-14 καθιστά επιβεβλημένη τη συνέχιση και διεύρυνση των μαθημάτων σε περισσότερα σχολεία για το επόμενο σχολικό έτος 2014-15. Για το σκοπό αυτό έχει σταλεί το υπ. αριθμ. 101/3-6-2014 έγγραφο από την Σχολική Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής προς τα Δημοτικά σχολεία των νομών της Θράκης με θέμα «Προγραμματισμός υλοποίησης μαθημάτων κολύμβησης σχ. έτους 2014-15». Ο στόχος είναι ο έγκαιρος προγραμματισμός, αλλά και η έναρξη της διδασκαλίας της κολύμβησης από την  Γ’ & Δ΄ Δημοτικού με 2 κύκλους των 10 μαθημάτων, που θα δώσει την δυνατότητα στους μικρούς μαθητές-τριες να πιστοποιηθούν στην εκμάθηση της κολύμβησης μέσα από το δημόσιο σχολείο.  
Τα σχολεία που υλοποίησαν τα μαθήματα κολύμβησης  το σχ. έτος 2013-14 είναι :
1).1ο ΔΣ Ξάνθης
2).5ο ΔΣ Ξάνθης
3).7ο ΔΣ Ξάνθης
4).11ο ΔΣ Ξάνθης
5).1ο Μειονοτικό ΔΣ Ξάνθης
6).ΔΣ Διομήδειας Ξάνθης
7).Ειδικό ΔΣ Ξάνθης
8).Ειδικό ΔΣ Τυφλών & αμβλυώπων Ξάνθης
9).1ο ΓΕΛ Ξάνθης
10).10ο ΔΣ Κομοτηνής
11).Μουσικό Γυμνάσιο Κομοτηνής
12).ΔΣ Ν.Χηλής Αλεξανδρούπολης
13).5ο ΔΣ Αλεξανδρούπολης
14).11ο ΔΣ Αλεξανδρούπολης
15).8ο ΔΣ Ορεστιάδας
16).1ο ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης